Ziedot

Jūs varat ziedot bierības “Atver acis” darbam Latvijā.

Ziedojumu var veikt arī veicot pārskaitījumu ar bankas starpniecību uz zemāk redzamo kontu.

Biedrība””Atver acis”
Reģ.Nr. 40008154619

Banka: AS Citadele
Kods: PARXLV22
Konta numurs: LV19PARX0012845320002

Pamatojums: ziedojums Evas Āleres kalpošanai