Lūgšanas

Džons Ramiress „Bruņots un bīstams’’ (angļu. val  ‘’Armed and Dangerous’’)

Es, Jēzus Kristus Vārdā, pasludinu, ka esmu Dieva bērns. Es pasludinu, ka caur Svēto Garu esmu piedzimis vēlreiz. Zinu, ka patiesība ir tāda, ka Jēzus Kristus uzņēmās visus lāstus manā vietā.

Lasīt rakstu

Pašatbrīvošanas lūgšana

Šajā brīdī, Jēzus Kristus vārdā, es sasienu un iznīcinu jebkādas saistības un visus nešķīstos garus, kuri darbojas manī un pret mani.

Lasīt rakstu

Lūgšana par dvēseles saišu saraušanu un ievainotās dvēseles atjaunošanu.

“Debesu Tēvs, es nāku pie Tevis Jēzus Kristus vārdā un lūdzu Tev piedošanu par katru dvēselisku saiti, ar kuru es esmu ar kādu sasaistīts, kas nav no Dieva. Piedod man garīgo un dvēselisko nešķīstību, izlaidību un laulības pārkāpšanu.

 Es ticu, ka tad, kad es nosaucu to cilvēku vārdus, kuri man nāk prātā, Tu man piedod. Tāpat es piedodu sev un atsakos no visa veida kauna, vainas apziņas un pašnosodījuma, tam nav tiesības mani pazemot un pār mani valdīt!.

Lasīt rakstu

Kristieša dzīves instrukcija pēc atbrīvošanas.

Mēs varam droši apgalvot, ka neviens nevēlas iziet cauri atbrīvošanai tikai tamdēļ, lai pie viņa atnāktu vēl septiņi ļaunāki par iepriekšējo gari (Mateja 12:43-45). Būdami kalpotāji, mēs lūdzam par to, lai Svētais Gars piepildītu tās sfēras, kurās bija ļaunie gari. Jā, cīņā ir gūta uzvara, taču karš vēl nav pabeigts. Mēs esam pārliecināti, ka sātans un viņa armija uzsāks pretuzbrukumu, tāpēc esiet tai gatavi.

Lasīt rakstu

Burvestību satriekšanas lūgšana 2.0

(Sākums) 

Šobrīd, Tā Kunga Jēzus Vārdā un Viņa asiņu spēkā, es lūdzu, lai Jēzus asinis notīra jebkādus grēkus, pārkāpumus vai netaisnību manā dzīvē. Es aizveru jebkuras plaisas (atdzīstos grēkos) ____________ un lūdzu piedošanu par jebkurām atvērtām jomām garā, un lai tās tiktu pārklātas ar Jēra, Jēzus Kristus asinīm! Āmen.

 Lasīt rakstu

Madabuko lūgšana!

Nolieciet visu savā vietā pēc Dieva kārtības,un liec sātanam paklausīt Jēzus Kristus Vārdā un visiem elementiem strādāt tavā labā un atraidi visas dzīves vētras,kas strādā pret tevi,kam pavēlēts iznīcināt tevi,kas izgājuši cīņā caur apstākļiem un negaidītu nāvi pret tevi.

Lasīt rakstu

Ievads lāstu laušanā un 18 Stipro sarakstā

Jēzus bija nelokāms attiecībā uz liekulības grēka nopietnību, kura saknes varētu būt meklējamas vienkāršā vēlmē izskatīties labi cilvēku acīs, bet tomēr var novest pie pašapmāna. Mēs sākam ticēt savai liekulībai. Kad tas notiek, mēs kļūstam nespējīgi dzirdēt korekcijas vārdus un labojumus, kas mums izmisīgi ir nepieciešami.

Lasīt rakstu

VISPĀRĒJA LĀSTU SALAUŠANA – ROKASGRĀMATA

Kalifornijas DWJD grupas (tāpat kā citas DWJD grupas) ir atklājušas, ka izlasot šo lāstu salaušanas dokumentu skaļi un salaužot lāstus, kas minēti šajā garajā sarakstā, cilvēks sper ļoti nozīmīgu pirmo soli pirms kopīgas lūgšanas. Mans tēvs Dr.Viljamss (Klusā Okeāna ziemeļrietumu nodaļas direktors) ieteica man šo metodi, un es izvērtu to plašāk, rūpīgi ietverot visas biežāk sastopamās atkarību jomas. Mēs atklājām, ka ļoti daudzos gadījumos cilvēki nezina, ar ko ir bijuši saistīti viņa senči. Komandas pārstāvis pārliecināsies, ka esat izlasījis šo dokumentu. Esam atklājuši, ka atbrīvošanas process tad tiek būtiski paātrināts.

Lasīt rakstu

MASONU LĀSTU SALAUŠANAS LŪGŠANAS

Dievs Tēvs, debesu un zemes radītāj, es nāku pie Tevis Jēzus Kristus, tava dēla, vārdā. Es nāku kā grēcinieks, kuram ir vajadzīga tava piedošana un mazgāšana no visiem grēkiem, kuri ir izdarīti pret Tevi un tiem, kuri ir radīti pēc tavas līdzības.

Lasīt rakstu

Nožēlas lūgšana par seksuālajiem grēkiem

Tēvs, es nožēloju un lūdzu piedošanu par jebkādiem seksuālajiem grēkiem, kādos esmu bijis/bijusi iesaistīts/a un lūdzu Tevi atbrīvot mani un manu ģimeni no jebkādiem lāstiem, kas radušies dēļ šiem grēkiem. Es tagad aizveru šīs durvis un lūdzu, lai tu man palīdzētu dzīvot tīru dzīvi.

Lasīt rakstu

IKDIENAS LŪGŠANA PAR AIZSARDZĪBU

Mīļais Dievs Tēvs

Es (mēs) šodien pazemīgi nāku/am pie tevis, pateicoties Jēzus Kristus, mana (mūsu) glābēja un Kunga asinīm. Es (mēs) šodien pakļauju/am savu (savas) dzīves Tev, lai Tu varētu piepildīt Savu gribu manā (mūsu) sirdī/s. Lai nāk Tava valstība un lai notiek Tavs prāts. Es esmu (mēs esam) Tavs bērns (Tavi bērni) un man (mums) ir derības attiecības ar tevi.

Lasīt rakstu