Grāmatas

Sātanisms un garu izdzīšana,1.daļa/Bobs Larsons
 

Šīs grāmatas izdošanas mērķis ir sniegt Bībelē pamatotu informāciju tiem, kas ir ieinteresēti apgūt tematu par garīgo cīņu. Tās nolūks nav atcelt profesionālu medicīnisku konsultāciju vai pielietot psiholoģisku terapiju. Mēs piedāvājam lasītājiem doties pie ārstiem un profesionāliem konsultantiem, pirms jūs izdarāt secinājumus par fiziskās, mentālās vai emocionālās saslimšanas dēmonisko diagnozi. Piedevām, ikvienam, kas vēlas nodarboties ar eksorcismu, ir jābūt labi apmācītam un jāatrodas zem garīgās autoritātes un darbības novērtējuma.

Lasīt rakstu


Kristīgo lāstu salaušana


Kad es lasīju “Kristīgo lāstu salaušana,” mana pirmā doma bija tāda, ka katrai draudzei ir jāiegūst šī informācija. Ja tā ir patiesība, ka dzīvība un nāve atrodas mēles varā, tad ir arī cita patiesība, ka mēs esam bijuši pārāk toleranti ļaunām aprunāšanām, košanai mugurā un tenkām. Patiesi man jādomā, ka tieši šī iemesla dēļ pļaujas Kungs nav pievienojis savai Draudzei lielu skaitu jaunatgriezto.

Lasīt rakstu


Dziedināšana ar atbrīvošanu

Veltījums

Manai māmiņai un tētim,
kuri man tik daudz iemācīja,
ielika stingru pamatu manai dzīvei 
un pāri visam –
sagādāja man dievbijīgu mantojumu.
Es pateicos Dievam par viņiem un lūdzu, 
lai viņi šo grāmatu uztver kā daļu no pļaujas, 
ko nesusi viņu gadiem ilgā sēšana.

Lasīt rakstu


Jezebele – pavedinošā kara dieviete 

Šī grāmata veltīta visiem tiem, kuri nevēlas samierināties ar Jezebeles garu.

Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. (Atklāsmes 2:19-20)

Lasīt rakstu  Rokmūzika!

Mūzika ir laikmeta spogulis: visos laikos cilvēks ir centies caur mūziku izpaust savas jūtas, priekšstatus un domas. Kad kādā kultūrvidē mainījās kopējā dzīves situācija, attiecīgi pārveidojās arī mūzika. Mūzikas vēstures izpēte ļauj mums izdarīt secinājumus par attiecīgā laikmeta ļaužu domāšanas veidu un jūtām. Ja vēlamies tuvāk iepazīties ar rokmūziku, mums jāsaprot, ka šī ir pavisam jauna izpausme mūzikas vēsturē. Demonstrējot konkrētus faktus un fonu, ceru lasītājam izgaismot kādas pazīmes, kas izpauž mūsu laikmeta domšanas veida izmaiņas. “Jaunatne bojāejas laikmetā”- tāds ir kādas Holandē iznākušas grāmatas nosaukums par mūsdienu jaunatnes krīzi. Lai ar šiem vārdiem tiek apzīmēts arī šīs grāmatas saturs! Bet mans pienākums ir arī parādīt izeju no strupceļa. Tas ir Jēzus Kristus – Viņš vienīgais ir ceļš, patisība un dzīvība (skatīt Jāņa 14:6).

Lasīt rakstu