Aizpute-Kuldīga

No 15.-16.septembrim, evaņģēliste un LKR raidījuma ,,Atver acis” vadītāja, kalpoja Aizputē un Kuldīgā Diakonijas centrā.          Dievkalpojumus pavadīja spēcīga Svētā Gara klātbūtne un Jēzus Kristus mīlestība, kuru piedzīvoja ikviens, kurš apmeklēja šos pasākumus. Cilvēki, kā paši vēlāk liecināja, saņēma spēcīgu vēsti, kas atvēra acis redzēt, dzirdēt un saprast!Jau pagājušas vairākas dienas, bet vēl joprojām saņemam liecības par to, ko Dievs darījis un joprojām turpina darīt pēc Sava Vārda brāļu un māsu vidū!  Daudzi atnākušie, saņēma dziedināšanu, atbrīvošanu, un spēku izturēt līdz pilnīgajai Kristus uzvarai savās dzīvēs! Esam pateicīgi visiem kalpotājiem, kuri līdzdarbojās, lai Dieva plāns varētu būt īstenots mūsu dzīvēs. Bija brīnišķīgi redzēt, kā Kristus miesa , neskatoties uz konfesionālo piederību, kopīgi var slavēt savu Dzīvo un Vienīgo Dievu – Jēzu Kristu! Tikai kopīgi strādājot Dieva druvā mēs varam padarīt vairāk, ātrāk un kvalitatīvāk! Lai Dieva žēlastība un Jēzus Kristus mīlestība jūs pavada un stiprina dzīvot svētu dzīvi, lai mēs būtu pasaulei par gaismu kalnā!