Aktuallitātes

Bobs Larsons

No 18. līdz 20. jūnijam Latvijā viesojās pasaulē plaši pazīstamais evaņģēlists un eksorcists Bobs Larsons no ASV. 
Lasīt rakstu 

Larsons.jpg       Larson1.jpg

 Lasīt rakstu 

5 gadu sadraudzības pēcpusdiena.

\5gadi2       5gadi1

Talsi