Grāmatas

Разрывающий оковы

 

Четыре года назад я попросил своих коллег молиться об этой книге. Я знал, что должен что-то сказать, но не хотел этого делать. Религиозные споры меня не пугали, я просто не хотел участвовать в склоках, которые подобная тема неизбеж¬но вызывает в христианских академических общинах. Я хотел бы сказать, что те из нас, кто преподает в высших учебных заведениях, непредубежденно относятся к новым идеям и иным взглядам на мир» но похоже, что чём образованней мы становимся, тем больше мы склонны защищать собственные взгляды. Я дошел до последнего курса по специальности "элек¬троника". У меня два магистерских и два докторских диплома, поэтому и я, несомненно, попадаю под это утверждение.

Lasīt rakstu


 

ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРИ ТЕБЯ

 

В 1976 году мы с Полой получили от Господа указание оставить пасторское служение, чтобы исполнить задачу Илии, которая в первую очередь заключалась в том, чтобы обратить сердца отцов к детям, и сердца детей к их отцам(Малахия 4:5-6). Он сказал нам написать семь книг, учить и служить таким образом. После того, как мы основали Дом Илии в 1974 году, мы постоянно задавали себе следующий вопрос: "Действительно ли мы делаем что должны, для исполнения задачи, данной Им". Ответ Господа всегда был таков: "Пишите, учите и служите и сдвигайте камень с мертвой точки". В нашем служении не происходило ничего драматического, мы не видели большого успеха, но мы продолжали двигаться в надежде.

Lasīt rakstu


 

СТАНОВЯСЬ СОСУДОМ ЧЕСТИ В ГОСПОДНЕМ СЛУЖЕНИИ

 

Отец, во имя Иисуса я смиренно прихожу с прошением к Твоему престолу. Я хорошо знаю, что я совершенно беспомощна, когда нахожусь в стороне от Тебя. Я понимаю, что все слова этой книги бесполезны до тех пор, пока Ты не совершишь Свою работу над ними. Поэтому благоговейно прошу Тебя послать впереди моей книги Святого Духа, чтобы Он мощно работал в разуме и сердце читателей. Позволь благословенному Святому Духу делать Своё дело, несмотря на несовершенство этой книги. Позволь Ему дать читателям способность понимать её, позволь Ему взрастить в их сердце жажду постоянно углубляющегося познания Тебя и того сокровища, которое сокрыто во Христе Иисусе.

Lasīt rakstu


 

БАРЬЕРЫ
Когда говорить ДА
Когда говорить НЕТ
Как управлять своей жизнью

 

Предисловие к русскому изданию

С одним из авторов книги «Барьеры», д-ром Генри Клаудом, я познакомился в 1995 году на его пятидневном семина¬ре, посвященном проблемам развития характера. Д-р Клауд оказался довольно молодым и весьма располагаю¬щим к себе человеком. Он вел семинар по-калифорнийски непринужденно, просто и с юмором. В то же время на протя¬жении всех лекций и практических занятий меня не покидало ощущение особой практической важности предлагаемой ин¬формации. Эти пять дней сказали огромное влияние на мое понимание самого себя и окружающих. Круг проблем, кото¬рому был посвящен калифорнийский семинар, имеет отраже¬ние в широко известной на Западе книге Генри Клауда «Из¬менения, приносящие исцеление».

Lasīt rakstu


 

Sātanisms un garu izdzīšana,1.daļa/Bobs Larsons
 

Šīs grāmatas izdošanas mērķis ir sniegt Bībelē pamatotu informāciju tiem, kas ir ieinteresēti apgūt tematu par garīgo cīņu. Tās nolūks nav atcelt profesionālu medicīnisku konsultāciju vai pielietot psiholoģisku terapiju. Mēs piedāvājam lasītājiem doties pie ārstiem un profesionāliem konsultantiem, pirms jūs izdarāt secinājumus par fiziskās, mentālās vai emocionālās saslimšanas dēmonisko diagnozi. Piedevām, ikvienam, kas vēlas nodarboties ar eksorcismu, ir jābūt labi apmācītam un jāatrodas zem garīgās autoritātes un darbības novērtējuma.

Lasīt rakstu


 

Kristīgo lāstu salaušana


Kad es lasīju “Kristīgo lāstu salaušana,” mana pirmā doma bija tāda, ka katrai draudzei ir jāiegūst šī informācija. Ja tā ir patiesība, ka dzīvība un nāve atrodas mēles varā, tad ir arī cita patiesība, ka mēs esam bijuši pārāk toleranti ļaunām aprunāšanām, košanai mugurā un tenkām. Patiesi man jādomā, ka tieši šī iemesla dēļ pļaujas Kungs nav pievienojis savai Draudzei lielu skaitu jaunatgriezto.

Lasīt rakstu


 

Dziedināšana ar atbrīvošanu

Veltījums

Manai māmiņai un tētim,
kuri man tik daudz iemācīja,
ielika stingru pamatu manai dzīvei
un pāri visam –
sagādāja man dievbijīgu mantojumu.
Es pateicos Dievam par viņiem un lūdzu,
lai viņi šo grāmatu uztver kā daļu no pļaujas,
ko nesusi viņu gadiem ilgā sēšana.

Lasīt rakstuJezebele – pavedinošā kara dieviete 

Šī grāmata veltīta visiem tiem, kuri nevēlas samierināties ar Jezebeles garu.

 

Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. (Atklāsmes 2:19-20)

Lasīt rakstu  Rokmūzika!

Mūzika ir laikmeta spogulis: visos laikos cilvēks ir centies caur mūziku izpaust savas jūtas, priekšstatus un domas. Kad kādā kultūrvidē mainījās kopējā dzīves situācija, attiecīgi pārveidojās arī mūzika. Mūzikas vēstures izpēte ļauj mums izdarīt secinājumus par attiecīgā laikmeta ļaužu domāšanas veidu un jūtām. Ja vēlamies tuvāk iepazīties ar rokmūziku, mums jāsaprot, ka šī ir pavisam jauna izpausme mūzikas vēsturē. Demonstrējot konkrētus faktus un fonu, ceru lasītājam izgaismot kādas pazīmes, kas izpauž mūsu laikmeta domšanas veida izmaiņas. “Jaunatne bojāejas laikmetā”- tāds ir kādas Holandē iznākušas grāmatas nosaukums par mūsdienu jaunatnes krīzi. Lai ar šiem vārdiem tiek apzīmēts arī šīs grāmatas saturs! Bet mans pienākums ir arī parādīt izeju no strupceļa. Tas ir Jēzus Kristus – Viņš vienīgais ir ceļš, patisība un dzīvība (skatīt Jāņa 14:6).

Lasīt rakstu